Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

Open de App of de online versie.

  1. Klik in het menu op 'Mijn account'
  2. Klik op 'Bewerken'

Je ziet nu jouw gegevens. In het formulier staat ook 'Wachtwoord' en 'Herhaal wachtwoord'. Vul in beide velden jouw nieuwe wachtwoord in.

Klik op Opslaan.

Als het opslaan niet wil lukken, dan kan het zijn dat er verplichte velden niet of niet volledig zijn ingevuld.